NFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Čj. MSMT-39443/2020-2

  1. října 2020
    INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH
    OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19 pdf