Ostatní

  • METODIKA PRO VNITŘNÍ EVALUACI PROJEKTŮ pdf
  • VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH pdf
  • MŠMT – VÝZVA PRO MAP II pdf
  • POSTUPY MAP II pdf
  • ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ pptx