Řídící výbor

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Řídící výbor (dále jen ŘV) je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Postavení ŘV je přímo spjaté s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP, zprostředkovává přenos informací v území. Projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP II, MAP III a následně MAP IV – analytickou část, Strategický rámec MAP do roku 2025, Dohodu o investicích, Akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou evaluaci.

Řídící výbor na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut a Jednací řád řídícího výboru, volí předsedu a místopředsedu.

 1. Zasedání ŘV – 14.02.2024

Složení ŘÍDÍCÍHO VÝBORU – “MAP III – ORP ORLOVÁ”

 

 1. ZASEDÁNÍ ŘV 28.06.2018 – pozvánka prezentacezápis
 2. ZASEDÁNÍ ŘV 25.09.2018 – pozvánkaprezentacezápis
 3. ZASEDÁNÍ ŘV 20.02.2019 – pozvánkaprezentacezápis
 4. ZASEDÁNÍ ŘV 19.06.2019 – pozvánkaprezentacezápis
 5. ZASEDÁNÍ ŘV 28.11.2019 – pozvánkaprezentacezápis
 6. ZASEDÁNÍ ŘV 27.02.2020 – pozvánkaprezentacezápis
 7. ZASEDÁNÍ ŘV 11.06.2020 – pozvánkaprezentacezápis
 8. ZASEDÁNÍ ŘV 17.09.2020 – pozvánkaprezentace zápis
 9. ZASEDÁNÍ ŘV 23.12.2020 – pozvánkaprezentace zápis
 10. ZASEDÁNÍ ŘV 10.06.2021 – pozvánkaprezentace zápis
 11. ZASEDÁNÍ ŘV 03.11.2021 – pozvánkaprezentacezápis
 12. ZASEDÁNÍ ŘV 12.01.2022 – pozvánkaprezentacezápis
 13. ZASEDÁNÍ ŘV 11.04.2022 – pozvánka – prezentace – zápis
 14. ZASEDÁNÍ ŘV 28-29.4. 22 – pozvánka prezentacezápis
 15. ZASEDÁNÍ ŘV 23.06.2022 – pozvánkaprezentace – zápis
 16. ZASEDÁNÍ ŘV 05.04.2023 – pozvánka – prezentace – zápis
 17. ZASEDÁNÍ ŘV 20.09.2023 – pozvánka – prezentace – zápis
 18. ZASEDÁNÍ ŘV 29.11.2023 – pozvánkaprezentacezápis