Řídící výbor

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Řídící výbor (dále jen ŘV) je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Postavení ŘV je přímo spjaté s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP, zprostředkovává přenos informací v území. Projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP II – analytickou část, Strategický rámec MAP do roku 2023, Dohodu o investicích, Akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou evaluaci.

Řídící výbor na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut a Jednací řád řídícího výboru, volí předsedu a místopředsedu.

SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

  Ing. Pavlína Kucharczyková Předseda  
  Ing. Petra Slavíková Místopředseda  
       
1. Zástupce kraje Tomáš Miczka ZM KRAJE
2. Zástupce KAP Mgr. Aneta Krakovková Raděvičová KAP
3. Zástupce MAS Bohumínsko Mgr. Pavla Skokanová Město Bohumín
4. Zástupce ITI  
5. Zástupce NIDV Ing. Renata Kubáňová NIDV
6. Lokální konzultant ASZ  ASZ
7. Zástupce realizátora Ing. Petra Slavíková Město Orlová
8.  Zástupce zřizovatelů škol Ing. Pavlína Kucharczyková OMFŠK Orlová
9.   Mgr. Lucie Polková Město Petřvald
10.   Mgr. Dáša Murycová Obec Doubrava
11. Zástupce vedení škol Mgr. Hana Rettová ředitel (ZŠ)
12.   Mgr. Jana Valošková ředitel (MŠ)
13. Zástupce org. nefor. a zájm. vzd. Mgr. Jana Šertlerová ředitel (DDM)
14. Zástupce rodičů Mgr. Zdeněk Nowak ZŠ K. Dvořáčka

 

  1. ZASEDÁNÍ ŘV 28.6.2018 – pozvánka prezentacezápis
  2. ZASEDÁNÍ ŘV 25.9.2018 – pozvánkaprezentacezápis
  3. ZASEDÁNÍ ŘV 20.2.2019 – pozvánkaprezentacezápis
  4. ZASEDÁNÍ ŘV 19.6.2019 – pozvánkaprezentacezápis
  5. ZASEDÁNÍ ŘV 28.11.2019 – pozvánkaprezentacezápis
  6. ZASEDÁNÍ ŘV 27.2.2020 – pozvánka