Řídící výbor

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Řídící výbor (dále jen ŘV) je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Postavení ŘV je přímo spjaté s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP, zprostředkovává přenos informací v území. Projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP II – analytickou část, Strategický rámec MAP do roku 2023, Dohodu o investicích, Akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou evaluaci.

Řídící výbor na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut a Jednací řád řídícího výboru, volí předsedu a místopředsedu.

Složení ŘÍDÍCÍHO VÝBORU – “MAP II – ORP ORLOVÁ”

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482

  Ing. Pavlína Kucharczyková Předseda  
  Ing. Petra Slavíková Místopředseda  
       
1. Zástupce kraje Tomáš Miczka ZM KÚ Ostrava
2. Zástupce KAP Mgr. Aneta Krakovková Raděvičová KAP
    Ing. Václava Martinásková KAP – nominovaný zástupce
3. Zástupce MAS Bohumínsko Mgr. Pavla Skokanová Město Bohumín
4. Zástupce NIDV/NPI Ing. Renata Kubáňová NIDV/NPI
5. Zástupce realizátora Ing. Petra Slavíková Město Orlová
6.  Zástupce zřizovatelů škol Ing. Pavlína Kucharczyková OMFŠK Orlová
7.   Mgr. Lucie Polková Město Petřvald
8-   Mgr. Dáša Murycová Obec Doubrava
9. Zástupce vedení škol Mgr. Hana Rettová ředitel (ZŠ)
10.   Mgr. Jana Valošková ředitel (MŠ)
11. Zástupce org. nefor. a zájm. vzd. Mgr. Jana Šertlerová ředitel (DDM)
12. Zástupce rodičů Mgr. Zdeněk Nowak ZŠ K. Dvořáčka

 

  1. ZASEDÁNÍ ŘV 28.06.2018 – pozvánka prezentacezápis
  2. ZASEDÁNÍ ŘV 25.09.2018 – pozvánkaprezentacezápis
  3. ZASEDÁNÍ ŘV 20.02.2019 – pozvánkaprezentacezápis
  4. ZASEDÁNÍ ŘV 19.06.2019 – pozvánkaprezentacezápis
  5. ZASEDÁNÍ ŘV 28.11.2019 – pozvánkaprezentacezápis
  6. ZASEDÁNÍ ŘV 27.02.2020 – pozvánkaprezentacezápis
  7. ZASEDÁNÍ ŘV 11.06.2020 – pozvánkaprezentacezápis