Řídící výbor

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Řídící výbor (dále jen ŘV) je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Postavení ŘV je přímo spjaté s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP, zprostředkovává přenos informací v území. Projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP II – analytickou část, Strategický rámec MAP do roku 2023, Dohodu o investicích, Akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou evaluaci.

Řídící výbor na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut a Jednací řád řídícího výboru, volí předsedu a místopředsedu.

Složení ŘÍDÍCÍHO VÝBORU – “MAP II – ORP ORLOVÁ”

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482

 Ing. Pavlína KucharczykováPředseda  
  Místopředseda 
    
1.Zástupce krajeTomáš MiczkaZM KÚ Ostrava
2.Zástupce KAPMgr. Aneta Krakovková RaděvičováKAP
  Ing. Václava MartináskováKAP – nominovaný zástupce
3.Zástupce MAS BohumínskoMgr. Pavla SkokanováMěsto Bohumín
4.Zástupce NIDV/NPIIng. Renata KubáňováNIDV/NPI
5.Zástupce realizátoraMiroslav KoláčekMěsto Orlová
6. Zástupce zřizovatelů školIng. Pavlína KucharczykováOMFŠK Orlová
7.  Město Petřvald
8. Mgr. Dáša MurycováObec Doubrava
9.Zástupce vedení škol

Mgr. Hana Rettová

 (ZŠ)

10.Zástupce vedení školMgr.  Tešnarředitel (ZŠ)
11. Mgr. Jana Valoškováředitel (MŠ)
12.Zástupce org. nefor. a zájm. vzd.Mgr. Jana Šertlerováředitel (DDM)
13.Zástupce rodičůMgr. Zdeněk NowakZŠ K. Dvořáčka

 

  1. ZASEDÁNÍ ŘV 28.06.2018 – pozvánka prezentacezápis
  2. ZASEDÁNÍ ŘV 25.09.2018 – pozvánkaprezentacezápis
  3. ZASEDÁNÍ ŘV 20.02.2019 – pozvánkaprezentacezápis
  4. ZASEDÁNÍ ŘV 19.06.2019 – pozvánkaprezentacezápis
  5. ZASEDÁNÍ ŘV 28.11.2019 – pozvánkaprezentacezápis
  6. ZASEDÁNÍ ŘV 27.02.2020 – pozvánkaprezentacezápis
  7. ZASEDÁNÍ ŘV 11.06.2020 – pozvánkaprezentacezápis
  8. ZASEDÁNÍ ŘV 17.09.2020 – pozvánkaprezentace zápis