Řídící výbor

PŘIPRAVUJEME:

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Řídící výbor (dále jen ŘV) je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Postavení ŘV je přímo spjaté s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP, zprostředkovává přenos informací v území. Projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP II, MAP III a následně MAP IV – analytickou část, Strategický rámec MAP do roku 2025, Dohodu o investicích, Akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou evaluaci.

Řídící výbor na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut a Jednací řád řídícího výboru, volí předsedu a místopředsedu.

Složení ŘÍDÍCÍHO VÝBORU – “MAP III – ORP ORLOVÁ”

 

 1. ZASEDÁNÍ ŘV 28.06.2018 – pozvánka prezentacezápis
 2. ZASEDÁNÍ ŘV 25.09.2018 – pozvánkaprezentacezápis
 3. ZASEDÁNÍ ŘV 20.02.2019 – pozvánkaprezentacezápis
 4. ZASEDÁNÍ ŘV 19.06.2019 – pozvánkaprezentacezápis
 5. ZASEDÁNÍ ŘV 28.11.2019 – pozvánkaprezentacezápis
 6. ZASEDÁNÍ ŘV 27.02.2020 – pozvánkaprezentacezápis
 7. ZASEDÁNÍ ŘV 11.06.2020 – pozvánkaprezentacezápis
 8. ZASEDÁNÍ ŘV 17.09.2020 – pozvánkaprezentace zápis
 9. ZASEDÁNÍ ŘV 23.12.2020 – pozvánkaprezentace zápis
 10. ZASEDÁNÍ ŘV 10.06.2021 – pozvánkaprezentace zápis
 11. ZASEDÁNÍ ŘV 03.11.2021 – pozvánkaprezentacezápis
 12. ZASEDÁNÍ ŘV 12.01.2022 – pozvánkaprezentacezápis
 13. ZASEDÁNÍ ŘV 11.04.2022 – pozvánka – prezentace – zápis
 14. ZASEDÁNÍ ŘV 28-29.4. 22 – pozvánka prezentacezápis
 15. ZASEDÁNÍ ŘV 23.06.2022 – pozvánkaprezentace – zápis
 16. ZASEDÁNÍ ŘV 05.04.2023 – pozvánka – prezentace – zápis
 17. ZASEDÁNÍ ŘV 20.09.2023 – pozvánka – prezentace – zápis
 18. ZASEDÁNÍ ŘV 29.11.2023 – pozvánkaprezentacezápis