Pro rovné příležitosti

Pracovní skupina pro rovné příležitosti bude řešit především přechody dětí a žáků ve vzdělávání (přechod z MŠ do ZŠ, mezi 1. a 2. stupněm ZŠ, mezi ZŠ a SŠ). Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací. Vedení odborné diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol. PS na základě získaných znalostí a zkušeností posuzuje navržené aktivity v akčním plánu. Pracovní skupina také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popisuje příčiny – důvody tohoto stavu a navrhuje aktivity, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. PS se aktivně podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

PS 2 – PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

ZÁSTUPCE

FUNKCE

ORGANIZACE

Mgr. Vrlíková Věra

vedoucí

Odborný pedagog ZŠ

Ing. Majetná Světlana

členka

Metodik prevence a speciální pedagogiky ZŠ

Mgr. Šarochová Alena

členka

Pedagog VŠ, KÚ Ostrava

Bc. Ligocká Kateřina

členka

Pedagog MŠ, metodik ICT, ukončeno 31.01.2023

Mgr. Walachová Věra

členka

Pedagog ZŠ,  výchovná poradkyně, zahájeno 01.02.2023

PS 2 – AKTUALIZOVANÝ AKČNÍ PLÁN 2023-2025

PS 2 – AKCNI PLAN 2021 PDF

PS 2 – AKCNI PLAN 2020 – AKTUALIZACEPDF

PS 2 – AKCNI PLAN 2020PDF

SWOT ANALÝZA – aktualizace pdf

Akční roční plán rok 2019 – pdf

Akční plán na rok 2019 – vyhodnocení pdf