Pro rovné příležitosti

Pracovní skupina pro rovné příležitosti bude řešit především přechody dětí a žáků ve vzdělávání (přechod z MŠ do ZŠ, mezi 1. a 2. stupněm ZŠ, mezi ZŠ a SŠ). Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací. Vedení odborné diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol. PS na základě získaných znalostí a zkušeností posuzuje navržené aktivity v akčním plánu. Pracovní skupina také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popisuje příčiny – důvody tohoto stavu a navrhuje aktivity, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. PS se aktivně podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

PS 3 – PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 2024-2025

ZÁSTUPCE

FUNKCE

ORGANIZACE

Mgr. Vrlíková Věra

vedoucí

Odborný pedagog ZŠ

Ing. Majetná Světlana

členka

Metodik prevence a speciální pedagogiky ZŠ

Mgr. Šarochová Alena

členka

Pedagog VŠ

PhDr. Balonová Soňa

členka

Ředitelka ZŠ Speciální a praktické

Mgr. Walachová Věra

členka

Pedagog ZŠ,  výchovná poradkyně

PS 2 – AKTUALIZOVANÝ AKČNÍ PLÁN 2023-2025

PS 2 – AKCNI PLAN 2021 PDF

PS 2 – AKCNI PLAN 2020 – AKTUALIZACEPDF

PS 2 – AKCNI PLAN 2020PDF

SWOT ANALÝZA – aktualizace pdf

Akční roční plán rok 2019 – pdf

Akční plán na rok 2019 – vyhodnocení pdf