Pro rovné příležitosti

Pracovní skupina pro rovné příležitosti bude řešit především přechody dětí a žáků ve vzdělávání (přechod z MŠ do ZŠ, mezi 1. a 2. stupněm ZŠ, mezi ZŠ a SŠ). Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací. Vedení odborné diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol. PS na základě získaných znalostí a zkušeností posuzuje navržené aktivity v akčním plánu. Pracovní skupina také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popisuje příčiny – důvody tohoto stavu a navrhuje aktivity, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. PS se aktivně podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

 

PS 2 – PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

ZÁSTUPCE FUNKCE ORGANIZACE
Mgr. Vrlíková Věra vedoucí Ředitelka ZŠ
Mgr. Dadoková Šárka členka Pedagog ZŠ
Ing. Majetná Světlana členka Metodik prevence a speciální pedagogiky ZŠ
Mgr. Šarochová Alena členka OSPOD, MěÚ Orlová
Bc. Kateřina Ligocká členka Zástupce MŠ
 … členka Lokální konzultant ASZ, Úřad vlády

PS 2 – AKCNI PLAN 2021 PDF

PS 2 – AKCNI PLAN 2020 – AKTUALIZACEPDF

PS 2 – AKCNI PLAN 2020PDF

Uspesny-skolak-1

SWOT ANALÝZA – aktualizace pdf

Akční roční plán rok 2019 – pdf

Akční plán na rok 2019 – vyhodnocení pdf