Pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

PS, která bude podporovat čtenářskou gramotnost a vytvářet podmínky pro rozvoj potenciálu každého žáka. Do činnosti PS budou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území. Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání.

PS 3 – PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

A K ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA

ZÁSTUPCE FUNKCE ORGANIZACE
Mgr. Janíková Ivana vedoucí Zástupce ředitele ZŠ
Mgr. Ošeldová Jana členka Ředitelka ZŠ
Mgr. Rettová Hana členka Zástupce za ZŠ, metodik ICT
Mgr. Pleva Libor člen Pedagog ZŠ
Bc. Iva Sušková členka Ředitelka Městské knihovny

Akční plám na rok 2021 – pdf

Akční plám na rok 2020 – pdf

Akční plám na rok 2020 – aktualizace – pdf

Výukový program – Včelka pdf

SWOT ANALÝZA – aktualizace pdf

Akční plán na rok 2019  pdf

Akční plán na rok 2019 – vyhodnocení pdf