Pro rozvoj čtenářské gramotnosti

PS, která bude podporovat čtenářskou gramotnost a vytvářet podmínky pro rozvoj potenciálu každého žáka. Do činnosti PS budou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území. Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání.

PS – PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI 

ZÁSTUPCE

FUNKCE

ORGANIZACE

Mgr. Ošeldová Jana

vedoucí

Ředitelka ZŠ

Mgr. Rettová Hana

členka

Pedagog ZŠ, metodik ICT

Mgr. Rymanová Iveta

člen

Pedagog ZŠ

Bc. Sušková Iva

členka

Ředitelka knihovny

Akční plán na rok 2021 – pdf

Akční plán na rok 2020 – pdf

Akční plán na rok 2020 – aktualizace – pdf

Výukový program – Včelka pdf

SWOT ANALÝZA – aktualizace pdf

Akční plán na rok 2019  pdf

Akční plán na rok 2019 – vyhodnocení pdf