Polytechnika a vzdělávání

PS, která bude podporovat polytechnické vzdělávání a vytvářet podmínky pro rozvoj potenciálu každého žáka. Do činnosti PS budou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území. Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji polytechnické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání.

PS  – POLYTECHNIKA A VZDĚLÁVÁNÍ 2024-2025

ZÁSTUPCE

FUNKCE

ORGANIZACE

Mgr. Molinková Dagmar

vedoucí

Pedagog ZŠ

Mgr. Plošek Jiří

člen

Pedagog ZŠ

Mgr. Czaja Martin

člen

Pedagog ZŠ, metodik ICT

Mgr. Jana Šertlerová

členka

Ředitelka DDM 

PS 5 – AKCNI ROČNÍ PLAN 2021pdf

PS 5 – AKCNI PLAN 2020 – AKTUALIZACEpdf

PS 5 – AKCNI PLAN 2020pdf

SWOT ANALÝZA – aktualizace pdf

Akční plán na rok 2019  – pdf

Akční plán na rok 2019 – vyhodnocení pdf