Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

PS, která bude podporovat polytechnické vzdělávání a vytvářet podmínky pro rozvoj potenciálu každého žáka. Do činnosti PS budou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území. Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji polytechnické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání.

PS 5 – ROZVOJ KOMPETENCÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ V POLYTECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁSTUPCE FUNKCE ORGANIZACE
Mgr. Molinková Dagmar vedoucí Pedagog ZŠ
Mgr. Plošek Jiří člen Pedagog ZŠ
Mgr. Czaja Martin člen Pedagog ZŠ, metodik ICT<
Mgr. Fus Milan člen do 31.7. 2021 Ředitel ZŠ
Mgr. Jana Šertlerová členka

Ředitelka DDM 

PS 5 – AKCNI ROČNÍ PLAN 2021pdf

PS 5 – AKCNI PLAN 2020 – AKTUALIZACEpdf

PS 5 – AKCNI PLAN 2020pdf

SWOT ANALÝZA – aktualizace pdf

Akční plán na rok 2019  – pdf

Akční plán na rok 2019 – vyhodnocení pdf