MAP IV

 • Statut Řídícího výboru MAP IV
 • Jednací řád Řídícího výboru MAP IV
 • Koncepce rozvoje školských zařízení 2024-2027, ORP Orlová

MAP III

 • PUBLICITA PROJEKTU
 • JEDNACÍ ŘÁD ŘV
 • STATUT ŘÍDÍCÍHO VÝBORU
 • ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
 • STRATEGICKÝ RÁMEC MAP
 • ANALÝZA RIZIK
 • KOMUNIKAČNÍ PLÁN A IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI
 • POSTUPY MAP III – METODIKA