Pro rozvoj matematické gramotnosti

PS, která bude podporovat matematickou gramotnost a vytvářet podmínky pro rozvoj potenciálu každého žáka. Do činnosti PS budou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území. Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání.

 PRO ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI 2024-2025

ZÁSTUPCE FUNKCE ORGANIZACE
Mgr. Ing. Plintová Kateřina vedoucí Ředitelka ZŠ
Mgr. Kapiasová Tereza členka Pedagog ZŠ 
Mgr. Dörrerová Terezie členka Pedagog ZŠ
Mgr. Pastirčáková Lenka členka Pedagog ZŠ, metodik ICT
     
     

Akční roční plán na rok 2021 – pdf

SWOT ANALÝZA – aktualizace pdf

Akční plán na rok 2020 – pdf

 Akční plán na rok 2020 – aktualizace – pdf 

Akční plán na rok 2019 – pdf

Akční plán na rok 2019 – vyhodnocení pdf