Pro financování

Pracovní skupina pro financování bude připravovat podklady pro rozhodování Řídícího výboru. Obsahem práce je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. PS se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

PS 1 – PRO FINANCOVÁNÍ
ZÁSTUPCEFUNKCEORGANIZACE
Ing. Kuča TomášvedoucíZM Orlová
Mgr. Stračánková Marcela*členkaOMFŠK – MěÚ Orlová
Mgr. Heinzová DenisačlenkaZástupkyně ředitelky ZŠ
Sikora JančlenStudent VŠ, ICT
Veronika BogoczováčlenkaMSK Orlová
Ing. Kantorová Petra*členkaDotace školám, odborník na měkké projekty
Ing. Kucharczyková Pavlína*členkaŠkolství MěÚ Orlová
*neplaceni