Pro financování

Pracovní skupina pro financování bude připravovat podklady pro rozhodování Řídícího výboru. Obsahem práce je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. PS se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

PS 1 – PRO FINANCOVÁNÍ

ZÁSTUPCE FUNKCE ORGANIZACE
Ing. Tomáš Kuča vedoucí ZASTUPITEL MSK OSTRAVA
Bc. Jasenková Radomíra členka Zástupce zřizovatele, Doubrava
  členka Zástupce zřizovatele, Petřvald
Bc. Funková Iveta členka Účetní ZŠ
Michaela Goszij, Dis. členka Zástupce zřizovatele, Orlová
Bc. Staniczková Pavlína členka Dotace a rozvoj, ORI MěÚ Orlová
Ing. Kantorová Petra členka Dotace školám, odborník na měkké projekty
Ing. Kucharczyková Pavlína členka Školství MěÚ Orlová

PS 1 – AKČNÍ ROČNÍ PLÁN 2021 – PDF

PS 1 – AKČNÍ PLÁN 2020AKTUALIZACEPDF

PS 1 – AKČNÍ PLÁN 2020PDF

SWOT ANALÝZA PS č. 1

Dokument pdf

Akční plán na rok 2019 – pdf

Akční plán na rok 2019 – vyhodnocení pdf